ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК

2.Типи хімічного зв’язку

2.5 . Вандерваальсова взаємодія (сила)1


Водневі зв’язки обумовлені постійною наявністю диполів, вандерваальсові сили виникають при взаємодії короткочасно утворених диполів. Вандерваальсовий зв’язок — найслабший з усіх типів зв’язку.

Короткочасний асиметричний розподіл зарядів є тимчасовим диполем. Цей диполь може поляризувати сусідні молекули і тим самим індукувати (лат. inducere — вводити) нові диполі.

Здатність до поляризації залежить від загальної кількості електронів у молекулі. Чим більша молекула, тим більша кількість електронів, і тим більше може виникати внутрішньо-молекулярних зміщень зарядів. Унаслідок цього утворюється багато короткочасних часткових зарядів (миттєвих диполів).

Чим більша молекула речовини, тим більше вандерваальсових взаємодій між молекулами, отже, тим вища температура кипіння речовини.

Увага: вандерваальсові сили присутні практично в усіх речовинах. Проте вони відіграють певну роль лише при взаємодіях неполярних молекул, тому що там відсутні сильні взаємодії.


1 Вандерваальсові сили включають диполь — дипольне притягування між молекулами, що не утворюють водневих зв’язків, а також притягування типу «постійний диполь — індукований диполь».

У даному випадку розглядається взаємодія типу «миттєвий диполь - індукований диполь (дисперсійна взаємодія)».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити