ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

1. Перетворення енергії в хімічних реакціях

1.2. Ентальпія утворення простих речовин


Прості речовини складаються з атомів одного виду, які залежно від агрегатного стану і виду простих речовин з’єднуються між собою по-різному.

Утворення молекул або іонів з окремих атомів, кристалічних граток з іонів або молекул енергія кристалічної гратки, також пов’язане з перетворенням енергії. А надто утворення атома з протонів, нейтронів і електронів неможливо уявити собі без перетворення енергії.

Врахувати внесок усіх цих видів енергії в ентальпію утворення елемента дуже складно і практично неможливо. Тому прийнято таке положення:

ентальпія утворення простих речовин за стандартних умов, тобто при Т = 298,16 К і р = 101,3 кПа, визначається як значення ∆Н0 f ,298 = 0 кДж/моль. Оскільки прості речовини мають найнижчий енергетичний стан елемента за стандартних умов.

Приклад. Стандартна ентальпія утворення рідкого брому, відповідно до визначення ∆Н0 f ,298 = 0 кДж/моль, для газоподібного стану ∆Н0 f ,298 = + 31 кДж/моль, оскільки для випаровування (переходу з рідкого в газоподібний стан) потрібно затратити енергію.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити