ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

1. Перетворення енергії в хімічних реакціях

1.3. Ентальпія реакції


Енергію, що виділилася або була поглинута в ході хімічної реакції, називають ентальпією реакції ∆HR або тепловим ефектом реакції. Значення цієї енергії легко визначити, якщо відомі ентальпії утворення ∆Hf відповідних речовин, що беруть участь у реакції. Тепловим ефектом реакції є різниця енергії продуктів реакції та енергії початкових речовин:

Для його обчислення додають значення ентальпій утворення продуктів і віднімають суму ентальпій утворення початкових речовин. Стандартні ентальпії утворення різних речовин наведені у відповідних таблицях.

Приклад. Газоподібний гідроген хлорид і газоподібний амоніак реагують за стандартних умов, утворюючи твердий амоній хлорид:

Реакція

Від’ємне значення показує, що реакція — екзотермічна.

Увага: агрегатний стан речовин, що беруть участь у реакції, вказують біля формул у дужках: (т) — для твердих, (р) — для рідких і (г) — для газоподібних речовин.

Багато реакцій за певних умов є зворотними. При цьому відбувається таке ж перетворення енергії, але з протилежним знаком, якщо пряма реакція є екзотермічною реакцією, то зворотна до неї буде ендотермічною, а якщо пряма реакція є ендотермічною, то зворотна — екзотермічною.

Приклад. Амоній хлорид при нагріванні розкладається на гідроген хлору і амоніак:

NH 4Cl (т) -> HCl (г) + NH 3 (г).

Цей процес — ендотермічний, ентальпія реакції складає відповідно +176,9 кДж/моль.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити