ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

3. Рушійна сила хімічних реакцій

3.2. Ентропія простих речовин і сполук


Прийнято вважати, що атоми елементів і сполук при абсолютному нулі (тобто при 0 К або —273,16 °С) знаходяться в абсолютно впорядкованому стані.

Ентропія речовин при абсолютному нулі становить S = 0 Дж/(моль ∙ К).

При підвищенні температури порядок у структурі частинок елементів постійно зменшується, тобто ентропія збільшується. За стандартних умов усі речовини мають стандартну ентропію S0 298 > 0.

Увага: стандартна ентропія речовини на відміну від її ентальпії утворення ∆Hf має абсолютне значення, що не дорівнює нулю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити