ДОВІДНИК З ХІМІЇ

БУДОВА АТОМА

3. Ядерна модель (модель Резерфорда)

 

При опроміненні найтоншої золотої фольги α-частинками більшість частинок проходить через фольгу по прямій лінії, деякі з них відхиляються на різні кути, а приблизно 1 частинка зі 100 000 відбивається назад.

 

 

Результати цього експерименту з розсіювання α-частинок, проведеного в 1911 році, неможливо пояснити моделлю Томсона. Ядерна модель Резерфорда заперечує уявлення про атом як про компактну кулю:

Атом складається з ядра й оболонки.

Ядро має позитивний електричний заряд і перебуває в центрі атома.

Ядро атома дуже мале, його діаметр складає лише одну десятитисячну частку від діаметра атома.

В оболонці атома знаходяться негативно заряджені електрони, що обертаються навколо атомного ядра.

Такий обертальний рух запобігає падінню електронів на ядро, що має протилежний заряд.

Оскільки розміри електрона набагато менші від розміру ядра, то оболонка атома є практично порожнім простором.

 

 

Fe — сила електростатичної взаємодії;

FЦ — відцентрова сила;

ν — швидкість на орбіті.

Ця модель, однак, суперечить законам класичної фізики. Електрони, що рухаються по орбіті, утворюють магнітне поле. Запасу енергії електрона для цього недостатньо. Тому вони мали б втрачати енергію і за долі секунди по спіралі впасти на ядро.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити