ДОВІДНИК З ХІМІЇ

БУДОВА АТОМА

3.Ядерна модель (модель Резерфорда)


При опроміненні найтоншої золотої фольги α -частинками більшість частинок проходить через фольгу по прямій лінії, деякі з них відхиляються на різні кути, а приблизно 1 частинка зі 100 000 відбивається назад.


Результати цього експерименту з розсіювання α -частинок, проведеного в 1911 році, неможливо пояснити моделлю Томсона. Ядерна модель Резерфордазаперечує уявлення про атом як про компактну кулю:

- Атом складається з ядра й оболонки.

- Ядро має позитивний електричний заряд і перебуває в центрі атома.

- Ядро атома дуже мале, його діаметр складає лише одну десятитисячну частку від діаметра атома.

- В оболонці атома знаходяться негативно заряджені електрони, що обертаються навколо атомного ядра.

- Такий обертальний рух запобігає падінню електронів на ядро, що має протилежний заряд.

- Оскільки розміри електрона набагато менші від розміру ядра, то оболонка атома є практично порожнім простором.


Fe — сила електростатичної взаємодії;

F Ц — відцентрова сила;

ν — швидкість на орбіті.

Ця модель, однак, суперечить законам класичної фізики. Електрони, що рухаються по орбіті, утворюють магнітне поле. Запасу енергії електрона для цього недостатньо. Тому вони мали б втрачати енергію і за долі секунди по спіралі впасти на ядро.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити