ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

3. Рушійна сила хімічних реакцій

3.5 . Зворотність реакції


Відповідно до рівняння Гіббса—Гельмгольца, вільна енергія реакції ∆G0R залежить від температури. Якщо не враховувати залежність температури від ∆H0 R і ∆S0 R, то рівняння Гіббса—Гельмгольца відповідає рівнянню прямої.

Залежно від знаків ∆H0 R і ∆S0 R розрізняють чотири типи реакції.

Тип 1: при температурі Т < Т0 відбувається спонтанна реакція — екзоергічна реакція. При Т > Т0 реакція спонтанно не проходить, це — ендоергічна реакція.

Тип 2: при температурі Т < Т0 реакція спонтанно не відбувається, це — ендоергічна реакція. При Т > Т0 проходить спонтанна реакція — екзоергічна реакція.

Тип 3: при будь-яких температурах реакція є екзоергічною.

Тип 4: при будь-яких температурах реакція є ендоергічною. Температуру Т0 називають температурою інверсії. При цій температурі спонтанне проходження реакції припиняється.

Приклад. Реакція гідроген хлориду й амоніаку з утворенням амоній хлориду відбувається за типом 1.

При температурі інверсії Т 0 - ∆G R= 0.

Звідси: ∆HR — T 0∆Sr = 0,

Нижче від цієї температури спонтанно відбувається утворення амоній хлориду, вище — спонтанне розкладання амоній хлориду на гідроген хлорид і амоніак.

Запам’ятайте: при температурі Т = Т0 речовини, що беруть участь у можливій реакції, не реагують — реакція не відбувається.






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити