ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

2.Швидкість реакції

2.2. Середня і миттєва швидкість


У ході реакції її швидкість зазвичай зменшується. Тобто швидкість реакції непостійна. Наведені вище значення швидкості є лише середніми значеннями.

Математично середня швидкість у певному інтервалі часу між t 1 і t 2 визначається з нахилу січної на діаграмі залежності концентрації від часу.


Увага: при експериментальному визначенні середньої швидкості реакції зазвичай виходять з часу, що минув між початком і завершенням реакції.

Швидкість реакції в певний момент часу t м — це миттєва швидкість. На діаграмі залежності концентрації від часу вона визначається з кута нахилу дотичної на графіку для t= tM.

Перехід від середньої швидкості до миттєвої визначається шляхом обчислення граничного значення для будь-якого короткого проміжку часу ∆t.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити