ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

 

2. Швидкість реакції

2.3. Опис швидкості реакції

 

Швидкість реакції можна описати як зміну концентрації початкової речовини і як зміну продукту реакції за певний проміжок часу. І в одному і в іншому випадку за певний проміжок часу вона визначається за кутом нахилу січної відповідного графіка с(t).

 

 

В один і той самий проміжок часу t нахили січних однакові, проте мають різні знаки. Між двома виразами для визначення швидкості реакції існує такий взаємозв’язок:

Проте ці вирази дійсні лише для реакції, при якій кількість початкової речовини або продукту реакції за один і той самий проміжок часу зменшується або збільшується на одну й ту саму величину:

А + В С + D.

У реакціях, які не відповідають даному зразку, для визначення швидкості реакції потрібно враховувати стехіометричні коефіцієнти:

Приклад. Водень і йод реагують між собою, утворюючи гідроген йодид:

Н2 + I2 2НІ.

У результаті реакції одного моля водню й одного моля йоду утворюються два молі гідроген йодиду. Вираз швидкості реакції можна записати

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити