ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

3. Вираження швидкості реакції

3.2. Порядок реакції

 

На основі теорії зіткнення для різних типів молекулярних реакцій можна записати вирази для швидкості реакції:

Константа k — константа швидкості реакції.

Через спільний вплив різних чинників на швидкість реакції результати експериментів часто не відповідають теоретичним припущенням. Тому певна реакція описується експериментально виведеним рівнянням (виразом) швидкості реакції:

x + y + z = nпорядок реакції.

Приклад.

 

Порядок = сума показників рівня

Рівняння для швидкості реакції

Наприклад

1

ν = k с(А)

Радіоактивний розпад

2

2

ν = k с(А) с(В)

ν = k с2(А)

Н2 + І2 2 НІ

2NO2 N2O4

 

 

Реакції 1-го порядку порівняно рідкісні. Вони відбуваються лише з речовинами, які розпадаються на складові частини без впливу інших речовин.

Проте певні бімолекулярні реакції можна описати рівняннями 1-го порядку, якщо концентрація одного реагенту порівняно з концентрацією іншого реагенту дуже велика й під час реакції практично не змінюється.

Такі реакції називають реакціями псевдопершого порядку.

Приклад. Водний розчин кристалічного фіолету (кристал-віолету) (трифенілметанові барвники) знебарвлюється гідроксид-іонами:

Цей процес відповідає реакції 1-го порядку, якщо концентрація гідроксид-іонів порівняно з кристалічно фіолетовим (кристал-віолетом) дуже велика й може розглядатися як незмінна.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити