ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

1. Характеристики хімічної рівноваги

1.2 . Константа рівноваги


У ході реакції рівноваги первинна концентрація початкових речовин постійно зменшується. Внаслідок цього знижується і швидкість прямої реакції.

Одночасно постійно підвищується концентрація продуктів реакції. Внаслідок цього підвищується швидкість зворотної реакції.

Для бімолекулярної реакції типу можна скласти наступні вирази швидкості прямої та зворотної реакції:

Коли швидкості обох реакцій стануть однаковими, встановлюється хімічна рівновага, при якій кількість продукту реакції і початкової речовини не змінюється.

Відношення k прям./k зв. замінює нова константа. Звідси:

Цю константу К називають константою рівноваги. Для будь-якої реакції типу

аА + bВ +... rR + sS +...

константу записують на основі закону діючих мас.

Стан рівноваги


Стан рівноваги — і, відповідно, константа рівноваги — визначається температурою, за якої відбувається реакція.

- Якщо константа рівноваги дуже велиш, то рівновага практично повністю зміщена в бік утворення продуктів реакції.

- Якщо константа рівноваги дуже мала, то рівновага практично повністю зміщена в бік початкових речовин.

Запам’ятайте: власне, більшість хімічних реакцій — реакції рівноваги.

Приклад. При згоранні водню практично на 100 % утворюється водяна пара, оскільки константа рівноваги для реакції 2H 2+ O 2 2 Н2O при 25 °С має значення


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити