ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

1. Характеристики хімічної рівноваги

1.3. Визначення констант рівноваги


Знаючи концентрації речовин, що знаходяться в стані рівноваги, можна обчислити відповідну константу рівноваги.

Приклад. Початкова кількість речовини n 0 = 1 моль гідроген йодиду в реакції з утворенням водню і йоду при температурі Т = 446 °С розпалася n = 0,22 моль (н.у.). Відповідно до рівняння 2 НІ Н2 + І2 і закону Авогадро, мають утворитися n(Н2) = 0,11 моль водню і n(І2) = 0,11 моль йоду.

Ці кількості речовин знаходяться в рівновазі з частиною гідроген йодиду, що залишився, n(НІ) = n 0 — n = 1 моль — 0,22 моль = 0,78 моль.

Оскільки в даній реакції при рівновазі кількість речовин залишається постійною, то ці значення можна замінити на концентрації. Для константи рівноваги отримуємо значення:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити