ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

2 . Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги


Зміна умов реакції — температури і тиску — викликає зміщення рівноваги, що веде до зміни концентрацій рівноважних речовин.

Запам’ятайте: константа показує глибину проходження хімічного процесу в прямому напрямку. Якщо значення константи рівноваги К велике, то реакція проходить у бік утворення продуктів, якщо значення константи рівноваги К мале, то — в бік утворення початкових речовин.

2.1 . Зміна температури


Зміна температури завжди веде до зміни стану хімічної рівноваги і, отже, до зміни концентрації рівноважних речовин системи. Концентрації яких речовин водночас збільшаться, а яких зменшаться, залежить від того, є відповідна реакція рівноваги екзотермічною чи ендотермічною.


Вид реакції

Збільшення кількості

Підвищення температури

екзотермічна

початкових речовин

ендотермічна

продуктів реакції

Зниження температури

екзотермічна

продуктів реакції

ендотермічна

початкових речовин


Приклад. Утворення гідроген йодиду з простих речовин — екзотермічна реакція. Тому, при підвищенні температури відбувається зміщення рівноваги в бік утворення початкових речовин.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити