ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

2 . Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

2.3. Зміна концентрації


У випадку зміни концентрації однієї речовини в зрівноваженій системі змінюються концентрації всіх інших речовин. Раніше наголошувалося, що стан рівноваги залежить від температури та тиску, зміна концентрації речовин викличе зміщення рівноваги і система намагатиметься відновити стан рівноваги. В реакції рівноваги А + В С + D при

можливі такі варіанти:


Викликає

додавання А або В

збільшення продуктів реакції

додавання С або D

збільшення початкових речовин

зменшення А або В

збільшення початкових речовин

зменшення С або D

збільшення продуктів реакції


Приклад. Якщо в систему Н2 + І2 2НІ додати водень, то він реагує з йодом, що перебуває в рівновазі, додатково утворюючи гідроген йодид, щоб усунути порушення рівноваги.

Окремо слід розглянути реакції рівноваги, в яких беруть участь газоподібні продукти. Якщо реакція проходить у відкритій системі, то газ, що утворюється під час реакції, постійно випаровується. Таке порушення рівноваги не усувається, тому рівновага реакції повністю зміщується в бік утворення продуктів реакції.

Приклад. Кальцій карбонат при нагріванні розкладається на твердий кальцій оксид і газоподібний карбон діоксид:Якщо ця реакція проходить у замкнутій системі, то встановлюється визначена для даної температури рівновага. Якщо ж реакція проходить у відкритій системі, то карбон діоксид, що утворюється, постійно випаровуватиметься, і реакція в кількісному відношенні буде зміщена в бік утворення продуктів реакції.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити