ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

2 . Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

2.4. Принцип зміщення рівноваги


Усі чинники, що впливають на хімічну рівновагу, можна об’єднати таким чином:

Увага: зміна тиску впливає на рівновагу лише в замкнутій системі.

Поведінка системи, яка знаходиться в хімічній рівновазі по відношенню до зовнішніх впливів тиску і температури, визначається спільним принципом:

якщо на рівновагу здійснюється зовнішній вплив, то відбувається зміщення рівноваги в бік перебігу реакції, яка компенсує цей вплив.

Цей принцип, сформульований Ле Шательє, називають принципом зміщення рівноваги:1

- при нагріванні відбуваються ендотермічні процеси;

- на стискання зрівноважена система реагує зменшенням об’єму.

Приклад. Синтез амоніаку — екзотермічна реакція. Тому підвищення температури сприяє перебігу ендотермічної зворотної реакції з утворенням водню й азоту. При підвищенні тиску в системі утворюється більше амоніаку.


1 У деяких книгах і навіть у підручниках до цього принципу додається і вплив зміни концентрації на рівновагу. Це можливо, та первинне формулювання принципу не включало зміни концентрації.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити