ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

3. Рівновага розчинності

3.2. Добуток розчинності


Якщо до насиченого розчину солі у воді ще додати цю ж сіль, то ця добавка випаде в нерозчинений осад. Якщо до нього додати сіль, що містить один з іонів розчиненої солі, то утвориться такий самий осад.

Приклад. Якщо до насиченого розчину кальцій сульфату додати трохи кальцій хлориду або натрій сульфату, то в обох випадках утвориться осад кальцій сульфату.


Увага: такі процеси відбуваються і в інших іонних сполуках.

У насиченому розчині солі типу А+В- спостерігається така рівновага:

с(АВ) — це концентрація розчиненої солі, яка ще не розпалася на окремі іони. Та оскільки сіль, що перейшла в розчин, практично повністю розпадається на іони, ця концентрація мізерна і стала. Тому концентрацію с(АВ) можна об’єднати з константою рівноваги К у нову константу Крозч.:

Константа Крозч. є добутком розчинності сполуки іонного типу

Приклад.

Формула

Добуток розчинності

AB

AgCl

Крозч.= с(Ag+) ∙ с(Сl-)

CaSО 4

Крозч. = с(Са2+) ∙ c(SO 42-)

АВ2

Са(ОН)2

Крозч. = с(Са2+) ∙ c2 (ОН-)


Добуток розчинності залежить від температури і характеризує розчинність солі.

Приклад. Добуток розчинності кальцій сульфату при 25 °С складає

Оскільки в розчині є однакова кількість позитивних і негативних іонів, то с(Са2+) = c(SO 42-).

Ця концентрація відповідає також кількості розчиненого у воді кальцій сульфату c(CaSO 4). Отже, в насиченому розчині міститься

кальцій сульфату.

Добуток розчинності в насиченому розчині солі при певній температурі завжди постійний.

Приклад. Концентрація іонів Кальцію і сульфат-іонів у насиченому розчині кальцій сульфату складає с(Са2+) = c(SО42-) = 4,5 ∙ 10-3 моль/л. При десятиразовому підвищенні концентрації с(Са2+) шляхом додавання розчину кальцій хлориду концентрація c(SО42- ) у розчині знижується вдесятеро; 90 % іонів сульфату, що були розчинені до того, випадають в осад у вигляді твердого кальцій сульфату.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити