ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

1. Визначення кислот і основ


Кислотами зазвичай вважають речовини, водні розчини яких мають такі властивості:

- кислий смак;

- розчиняють неблагородні метали, виділяючи водень;

- розкладають карбонати (наприклад, вапняк) з виділенням карбон діоксиду;

- змінюють забарвлення індикаторів.

До основ відносяться речовини, водні розчини яких (луги) мають такі властивості:

- мильні на дотик;

- змінюють забарвлення індикаторів;

- нейтралізують кислоти.

Виходячи з перерахованих властивостей, існують різні визначення кислот і лугів.

1.1. Розвиток понять «кислоти» й «основи»


Деякі оксиди неметалів реагують з водою, утворюючи речовини, водні розчини яких кислі. Звідси в 1775 р. було дано перше визначення кислот.

Оксигеновмісні кислоти утворюються в результаті реакції оксидів неметалів з водою (Антуан Лавуазьє).

Приклад. Сульфур діоксид і фосфор(V) оксид реагують з водою, утворюючи сульфітну і фосфатну кислоти:

З іншого боку, деякі оксиди металів, вступаючи в реакцію з водою, утворюють гідроксиди, водні розчини яких мають лужні властивості.

Приклад. Кальцій оксид реагує з водою, утворюючи кальцій гідроксид. Водний розчин (вапняна вода) є лугом:

Більш загальне визначення кислот, подане в 1838 р., розглядає як оксигеновмісні, так і безоксигенові кислоти.

Кислоти — це речовини, що містять Гідроген, який може заміщуватися металом (Юстут фон Лібіх).

Приклад. Хлоридна кислота розчиняє магній з виділенням водню:

Наступне визначення кислоти, подане в 1887 р., виходить з того факту, що водні розчини кислот і лугів містять іони Гідрогену або гідроксид-іони.

Кислоти — речовини, які при розчиненні у воді відщеплюють іони Гідрогену (протони). Основи — речовини, які при розчиненні у воді відщеплюють гідроксид-іони (Сванте Ареніус).

Приклад. Газоподібний гідроген хлорид при розчиненні у воді відщеплює протони, а твердий натрій гідроксид при розчиненні у воді відщеплює гідроксид-іони.

Запам’ятайте: розпад речовин на іони називають дисоціацією.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити