ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

1. Визначення кислот і основ

1.3. Кислоти й основи, за Льюїсом


Визначення, запропоноване Гілбертом Н. Льюїсом, не обмежується розглядом перенесення протонів. Згідно з цим визначенням, кислотами є частинки, атоми яких мають незаповнені валентні оболонки.

Кислота — це частинка з незавершеною електронною конфігурацією. Основа є частинкою, яка надає пару електронів для утворення ковалентного зв'язку.

Приклад. Безводний алюміній хлорид (АlСl 3) — не сіль, а молекулярна сполука з нестачею електронів. Як кислота, за Льюїсом, його молекула може реагувати з хлорид-іоном як з основою, за Льюїсом.

Теорія Льюїса використовується в основному в органічній хімії (електрофільне заміщення). Для неорганічних реакцій переважно достатньо теорії Бренстеда.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити