ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

2. Протолітична рівновага

2.2. Водневий показник


У водних розчинах електролітів (кислот, основ) іонний добуток води залишається практично незмінним, поки їх концентрація не стане дуже великою.

Отже, якщо концентрація с(Н3О+) у розчині більша, ніж у чистій воді, то с(ОН-) повинна бути менша, і навпаки.

Приклад. Рівновага НСl + Н2O Н3 O+ + Сl- практично повністю зміщена в бік продуктів реакції. Тому 0,1- молярний розчин хлоридної кислоти має концентрацію с(Н 3О+) = 0,1 моль/л = 10-1 моль/л. Отже, концентрація гідроксид-іонів буде дорівнювати:

Запам’ятайте:в кислих розчинах концентрація іонів гідроксонію більша, ніж концентрація гідроксид-іонів. У лужних розчинах концентрація гідроксид-іонів більша, ніж концентрація іонів гідроксонію.

Щоб визначити, є розчин кислим чи лужним, досить вказати с(Н3О+) або с(ОН-). Водневий показник визначає значення с(Н3О+) у вигляді шкали позитивних числових значень від 0 до 14. Водночас:

Приклад. Хлоридна кислота, в якій С(Н3О+) = 10-1 моль/л, має водневий показник pH = 1.

Із значень водневого показника випливає:


с(Н3О+) у моль/л

с(ОН-) у моль/л

Розчин

0-7

100 – 10-7

10-14 - 10-7

кислий

7

10-7

10-7

нейтральний

7-14

10-7 – 10-14

10-7- 100

лужний


Запам’ятайте: чим кисліший розчин, тим менше значення водневого показника, чим більш лужним є розчин, тим вищий показник pH.

Окрім показника pH, для характеристики с(ОН-) застосовують показник рОН:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити