ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

2. Протолітична рівновага

2.3. Сила кислот і основ


Силу кислоти або основи, за Бренстедом, визначають здатністю до протолізу, що залежить від того, як сильно виражена готовність речовини віддавати або приймати протони. Реагент визначає, яку функцію — кислоти чи основи — виконує речовина в реакції. У цьому випадку важливим реагентом є вода, оскільки вона виконує роль основи або кислоти:

Сильні кислоти й основи


Для сильних кислот (НА) чи основ (В) рівновага практично повністю зміщена в бік утворення продуктів реакції.

Увага: при розчиненні гідроксидів у воді протоліз не відбувається, оскільки гідроксид-іони вже містяться у твердому гідроксиді.

Водневий показник сильних кислот і основ унаслідок повної дисоціації визначається тільки відповідною їх концентрацією у водних розчинах.

Приклад. 1 літр 0,5-молярної хлоридної кислоти містить також 0,5 моль іонів Н30+. Водневий показник розчину становить, відповідно,

1 літр 0,5-молярного розчину їдкого натру також містить 0,5 моль іонів ОН-.

Луг має показник pH =14 — 0,3 = 13,7.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити