ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

2. Протолітична рівновага

2.3. Сила кислот і основ

Слабкі кислоти й основи


У слабких кислот і основ дисоціація є неповною. Внаслідок цього в розчині є недисоційовані молекули.

Тому показник pH неможливо розрахувати лише з концентрації кислоти або основи. Додатково потрібна інформація про стан протолітичної рівноваги:

Оскільки в цьому випадку концентрація молекул води набагато більша, ніж концентрація іонів (Н3О+) і (ОН-), а с(Н2О) залишається практично незмінною, то її можна об’єднати разом з константою рівноваги процесу дисоціації у нову константу:

Константа Ккисл. — константа кислоти, константа Косн. — константа основи. Для слабких кислот і основ ці константи дуже малі.

Приклад. Етанова (оцтова) кислота — слабка кислота. При 25 °С вона дисоціює за схемою: НАс + Н2О = Н3О+ + Ас-, константа кислоти Ккисл. = 1,74 ∙ 10-5 моль/л.

У реакції NH 3 + Н2О NH 4+ + ОН- при 25 °С константа основи Косн. = 1,78 ∙ 10-5 моль/л.

Як і для водневого показника, так і для кислот та основ константа вказується у вигляді негативного десяткового логарифма:

Приклад. Значення рКкисл. етанової кислоти становить 4,76. Значення рКосн. амоніаку — 4,75.

Чим більше значення рКкисл. або значення рКосн., тим слабша відповідна кислота або основа.

Між значенням рКкисл. кислоти і значенням рКосн. зв’язаної основи існує така проста взаємозалежність:

Чим сильніша кислота, тим слабша зв’язана основа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити