ДОВІДНИК З ХІМІЇ

БУДОВА АТОМА

5. Модель будови електронних оболонок атомів


Основні припущення теорії Бора можна перенести в якісному відношенні на прості системи з декількома валентними електронами, наприклад, такі як атоми лужних металів.

- Електрони розташовуються навколо ядра на оболонках (шарах).

- Усього в атомах розрізняють до семи оболонок (шарів).

- Кожна оболонка є певним рівнем енергії і може містити певне число електронів.

Запам’ятайте: загальна формула, що визначає максимальне число електронів в оболонці, — 2n2 , де квантове число n є номером оболонки.

Максимальне число електронів заповнених електронних оболонок


Номер оболонки = квантове число

Позначення оболонки

Максимальне число електронів

1

К

2

2

L

8

3

М

18

4

N

32

5

О

50

6

Р

72

7

Q

98


Кожен атом елемента має певне число електронних оболонок (шарів):

- зовнішню оболонку називають оболонкою валентних електронів;

- електрони, які знаходяться на оболонці валентних електронів, називають валентними електронами.

Прилад. Модель атома Алюмінію


Валентні електрони відповідають за хімічні властивості елементів, а також за хімічний зв’язок між атомами.

Досягнення моделі будови електронних оболонок атомів


- визначено відносні розміри атомів різних елементів;

- пояснено різну енергію іонізації атомів;

- обґрунтовано і передбачено різну реакційну здатність елементів;

- обґрунтовано здатність утворювати зв’язок між атомами елементів (іонний зв’язок, ковалентний зв’язок).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити