ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

3. Нейтралізація

3.2. Титрування кислот і основ


Титрування — це кількісний спосіб визначення невідомої концентрації розчину. При титруванні методом нейтралізації шукана концентрація кислоти визначається за допомогою лугу відомої концентрації.

Індикатори


Для визначення точки еквівалентності необхідний кислотно-основний індикатор. Такий індикатор є найчастіше слабкою кислотою, яка має інше забарвлення, відмінне від відповідної зв’язаної основи.

У кислому середовищі рівновага зміщена вліво, індикатор перебуває у вигляді недисоційованої кислоти і має одне забарвлення.

У лужному середовищі рівновага зміщена вправо, індикатор набуває іншого забарвлення, забарвлення зв’язаного аніона кислоти.

При титруванні розчину кислоти розчином лугу в присутності індикатора відбувається зміна забарвлення. Якщо концентрації недисоційованого індикатора с(HIn) й аніона індикатора с(In-) рівні між собою, то в цьому випадку: pH = рКкисл., інд.

Поблизу точки зміни забарвлення індикатора навіть невелика зміна показника pH викликає значну зміну відношення НІn/ In-. Зміна забарвлення індикатора відбувається у вузькій зоні значень pH.


Індикатор

Діапазон забарвлення, зона pH

Зміна забарвлення

Кисла

Лужна

Метиловий червоний

4,4 - 6,2

червоний

жовтий

Метиловий оранжевий

3,0 – 4,4

червоний

оранжевий

Фенолфталеїн

8,4 - 10,0

безбарвний

малиновий

Лакмус

5,0 – 8,0

червоний

фіолетовий

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити