ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ОКИСНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ

1. Окисно-відновні реакції


Окисно-відновна реакція складається з двох напівреакцій: напівреакції окиснення і напівреакції відновлення. Окиснення — це віддача електронів, відновлення — отримання електронів.

Приклад. При згоранні магнію атоми Магнію окислюються, а молекули кисню відновлюються. При цьому кожен атом Магнію віддає два електрони кожному атому Оксигену.

1.1. Рівновага в окисно-відновних реакціях


На відміну від наведених вище визначень «окиснення» і «відновлення» можливі інші визначення цих понять, наприклад, для реакцій без участі кисню.

Приклад. Якщо залізний цвях помістити в розчин купрум(ІІ) сульфату, то через короткий проміжок часу він покриється шаром металічної міді. При цьому кожен атом Феруму віддасть по два електрони кожному іону Купруму.


Частинка, яка в окисно-відновній реакції віддає електрони, є донором електронів. Частинка, що отримує електрони, є акцептором електронів.

Донор електронів відновлює реагент і тому його називають відновником. Акцептор електронів окислює реагент і тому його називають окисником. Отже, окисно-відновна реакція завжди проходить за участю відновника й окисника.

Яка частинка в ході окисно-відновної реакції буде відновником чи окисником, залежить від того, який з цих реагентів має більшу схильність віддавати або отримувати електрони (окисно-відновний ряд).

Приклад. Якщо мідний листок опустити в аргентум нітрат, то він покриється шаром металічного срібла. В цьому випадку мідь має велику схильність до віддачі електронів і є, таким чином, відновником, а іони Аргентуму — окисником:

В окисно-відновній реакції відновник перетворюється на окисник, а окисник на відновник. Обидві сторони відображають рівновагу окисно-відновної реакції.

- Окисно-відновна реакція супроводжується перенесенням електронів.

- Частинки, які об’єднуються одна з одною в результаті віддачі або отримання електронів, утворюють сполучену окисно-відновну пару.

Запам’ятайте: рівновага в окисно-відновній реакції завжди зміщена в бік слабшого відновника й окисника.


Увага: визначення поняття «окисно-відновна реакція» виходить з того самого принципу, що й визначення поняття кислотно-основна реакція, за Бренстедом. Окисно-відновна реакція — це перенесення електронів, кислотно-основна реакція — перенесення протонів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити