ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ОКИСНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ

3.Електрохімія

3.3. Батареї


Батарея складається з трьох частин:

- негативний електрод, що віддає електрони при проходженні струму, тобто окислюється;

- позитивний електрод, що отримує електрони при проходженні струму, тобто відновлюється;

- електроліт, який має хорошу електричну провідність і тому забезпечує низький / внутрішній опір батареї.

Приклад. Широко вживана батарея — лужна / марганцева батарея. Напруга між полюсами становить 1,5 В.

Електроліт — це лужний розчин з калій гідроксиду, позитивний електрод — манган(ІV) оксид, негативний електрод — цинковий.

Негативний електрод: Zn → Zn2+ + 2е-.

Позитивний електрод:

Роль електроліту


Йони Цинку і гідроксид-іони, які утворюються під час окисно-відновного процесу, дифундують в електроліт і утворюють малорозчинний цинк гідроксид, який знижує провідну здатність електроліту. Проте висока концентрація гідроксид-іонів запобігає утворенню цього продукту і відповідно швидкому збільшенню внутрішнього опору:

Zn2+ + 2 ОН- → Zn(OH)2 важкорозчинний

Zn(OH)2 + 2 ОН- → [Zn(OH)4 ]2- легкорозчинний

Запам’ятайте: електроліт не бере участі в окисно-відновній реакції, але реагує з продуктами реакції і впливає на термін придатності батареї.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити