ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ОКИСНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ

3.Електрохімія

3.4. Акумулятори


Акумулятор — це електрохімічний елемент, який після використання можна знову зарядити і, відповідно, використовувати багато разів.

Щоб електрохімічний елемент можна було заряджати, продукти, що утворюються при розрядженні, не повинні розчинятися в електроліті, а залишатися на електродах.

Приклад. Найпоширеніший акумулятор — свинцевий акумулятор, що використовують в автомобілях. Напруга одного акумуляторного елемента складає 2 В.

Негативний полюс зарядженого свинцевого акумулятора складається зі свинцю, позитивний полюс — з плюмбум(ІV) оксиду, електроліт — сульфатна кислота.

Розрядження акумулятора


Негативний полюс: Рb → Рb2+ + 2е-.

Позитивний полюс: РbO 2 + 2е- + 4 Н+ → Рb2+ + 2Н2O. Іони Плюмбуму, що утворюються на двох електродах, вже при утворенні реагують з іонами сульфату, присутніми в сульфатній кислоті, перетворюючись на важкорозчинний плюмбум сульфат, який осідає на обох електродах.

Тому обидві напівреакції можна відобразити таким чином:

негативний електрод: Pb + SО42- → PbSО4 + 2е-;

позитивний електрод: РbO 2 + 2е- + 4 Н+ + SO 42- → PbSO 4 + 2 Н2O.

Під час розряджання з електроліту постійно виводяться іони гідроксонію і іони сульфату. Одночасно утворюється вода. Відповідно знижується концентрація сульфатної кислоти і її густина.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити