ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ОКИСНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ

 

3. Електрохімія

3.4. Акумулятори

 

Акумулятор — це електрохімічний елемент, який після використання можна знову зарядити і, відповідно, використовувати багато разів.

Щоб електрохімічний елемент можна було заряджати, продукти, що утворюються при розрядженні, не повинні розчинятися в електроліті, а залишатися на електродах.

Приклад. Найпоширеніший акумулятор — свинцевий акумулятор, що використовують в автомобілях. Напруга одного акумуляторного елемента складає 2 В.

 

 

Негативний полюс зарядженого свинцевого акумулятора складається зі свинцю, позитивний полюс — з плюмбум(ІV) оксиду, електроліт — сульфатна кислота.

 

Розрядження акумулятора

 

Негативний полюс: Рb Рb2+ + 2е-.

Позитивний полюс: РbO2 + 2е- + 4 Н+ Рb2+ + 2Н2O. Іони Плюмбуму, що утворюються на двох електродах, вже при утворенні реагують з іонами сульфату, присутніми в сульфатній кислоті, перетворюючись на важкорозчинний плюмбум сульфат, який осідає на обох електродах.

Тому обидві напівреакції можна відобразити таким чином:

негативний електрод: Pb + SО42- PbSО4 + 2е-;

позитивний електрод: РbO2 + 2е- + 4 Н+ + SO42- PbSO4 + 2 Н2O.

Під час розряджання з електроліту постійно виводяться іони гідроксонію і іони сульфату. Одночасно утворюється вода. Відповідно знижується концентрація сульфатної кислоти і її густина.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити