ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

 

1. Вуглеводні

 

Органічні сполуки, що складаються тільки з елементів Карбону і Гідрогену, називають вуглеводнями. Вони становлять собою розгалужені чи нерозгалужені ланцюги або замкнені структури, скелет яких утворений лише зв’язками Карбон-Гідроген.

 

1.1. Алкани

 

Вуглеводні, молекули яких містять тільки одинарні С-С-зв’язки, називають алканами.

Найпростіший алкан, що містить один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену, — метан. Усі інші алкани відрізняються наявністю додаткових метиленових груп (—СН2—).

Приклад.

 

 

Додаванням групи —СН2— до кожного попереднього вуглеводню отримують наступний ряд алканів, який називають гомологічним рядом алканів.

Спільна молекулярна формула алканів: CnH2n+2.

 

Зв’язки в алканах

 

Будь-який С-Н-зв’язок можна розглядати як перекривання sp-гібридної орбіталі атома Карбону з s-орбіталлю атома Гідрогену, у результаті чого утворюється σ-зв’язок. Такий σ-зв’язок існує і між атомами Карбону. Він з’являється в результаті перекривання двох sp3-гібридних орбіталей різних атомів Карбону.

В алканах sp3-гібридизація визначає просторову структуру молекул. Кожен атом Карбону оточений учасниками зв’язку і знаходиться всередині тетраедра, валентний кут між зв’язками становить 109° 28'.

Приклад. Будова метану — тетраедр, в усіх інших алканів — поєднання тетраедрів.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити