ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1. Вуглеводні

Ізомерія


Окрім вуглеводнів з нерозгалуженим С-С-ланцюгом є і вуглеводні з розгалуженим С-С-ланцюгом. Чим більше число атомів Карбону в молекулі, тим більше може бути комбінацій розгалужень у карбоновому ланцюзі.

Приклад. Бутан, молекулярна формула С4Н 10, має тільки два ізомери. У гексану, молекулярна формула С6Н 14, існує вже 5 ізомерів, а в декану С10Н2 2 — уже 75 ізомерних молекул.

Щоб розрізняти ці сполуки за назвами, встановлені наступні правила — Правила номенклатури, розроблені Міжнародною Спілкою теоретичної та прикладної хімії (IUPAC):


Увага: розподіляючи за алфавітним порядком грецькі префікси (ди-, три- і т. д.) не враховуються.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити