ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1. Вуглеводні

1.2. Циклоалкани


Вуглеводні можуть утворювати циклічні молекули. Такі вуглеводні називають циклоалканами.

Приклад. У циклогексані С6Н 12 атоми Карбону утворюють шестикутник.

У циклоалканах атоми Карбону знаходяться в sp3 -гібридному стані, отже, вони утворюють (просторову) циклічну структуру, яка може існувати в двох формах, так званих конформаціях (просторових структурах).


Назви циклоалканам дають відповідно до вищезгаданих правил, встановлених для алканів, але перед назвою ставлять префікс цикло.

Увага: циклоалкани не є ізомерами алканів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити