ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1. Вуглеводні

1.3. Властивості вуглеводнів. Агрегатний стан


Алкани, що мають до чотирьох атомів Карбону в молекулі (коротко -ланцюгові алкани), при кімнатній температурі є газами, алкани від 5 до 16 атомів Карбону — рідини, а від 17 атомів Карбону і більше — тверді речовини.

Оскільки зв’язки між атомами Карбону і Гідрогену слабо поляризовані, то алкани належать до неполярних сполук. Між молекулами діють слабкі вандерваальсові зв’язки.

Чим більша маса молекул вуглеводню, тим сильніша вандерваальсова взаємодія між молекулами.

Запам’ятайте: чим сильніша взаємодія між молекулами, тим більше енергії потрібно для відділення їх одна від одної і тим вища точка кипіння речовини.

Розчинність


Алкани як неполярні речовини розчиняються в неполярних розчинниках, а також у жирах. Тому їх називають ліпофільними (жиророзчинними, від грец. lipos — жир; philos — любов). Водночас вони важкорозчинні в полярних розчинниках, наприклад, у воді. Тому вони гідрофобні (від грец. hydro — вода, phobos — страх).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити