ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1. Вуглеводні

1.4 . Алкени та алкіни


Алкени — вуглеводні, більш реакційно -здатні, ніж алкани. їх називають ненасиченими вуглеводнями, тому що вони можуть «поглинати» інші речовини, тобто приєднувати їх до себе під час хімічної реакції (електрофільне приєднання).

Найпростішим представником алкенів є етен, молекулярна формула С2Н4. В етені — на відміну від етану — з двома атомами Карбону зв’язано лише чотири атоми Гідрогену, внаслідок чого валентні електрони утворюють подвійний зв’язок між атомами Карбону.

Запам’ятайте: характерною ознакою алкенів є один подвійний зв’язок між двома атомами Карбону.

Загальна молекулярна формула алкенів: С nН 2 n.

Зв’язки в алкенах


Чотири атоми Гідрогену, що з’єднані з С=С-групуванням, розташовуються в тій самій площині, що й атоми Карбону, які сполучені між собою одним σ -зв’язком і одним π -зв’язком.

Атоми Карбону знаходяться в sp2 -гібридному стані і утворюють σ -зв’язки під кутом 120°.


Ще одна група ненасичених вуглеводнів — це алкіни.

Найпростішим представником алкінів є етин (ацетилен), молекулярна формула С2Н2. На відміну від етену в етині кожен атом Карбону зв’язаний лише з одним атомом Гідрогену, внаслідок чого три інших валентних електрона утворюють потрійний зв’язок між атомами Карбону.

Атоми Карбону, сполучені між собою потрійним зв’язком, знаходяться в sр-гібридному стані, це визначає кут між σ -зв’язками у 180° і лінійну будову молекули.


Загальна молекулярна формула алкінів: С nН 2 n -2.

Порівняння властивостей вуглеводнів:


Алкани

Алкени / алкіни

Полярність

Неполярні

Неполярні

Горючість

Горючі

Горючі

Розчинність у воді

Нерозчинні

Нерозчинні

Реакційна здатність

Низька

Висока

Переважаючий тип реакції

Радикальне заміщення

Електрофільне приєднання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити