ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

2 . Галогеновуглеводні


Якщо в молекулах вуглеводнів атом Гідрогену замінити атомами Флуору, Хлору, Брому або Іоду, то отримаємо галогеновуглеводень. У систематичній номенклатурі атом галогену розглядають як замісник. Карбоновий ланцюг нумерують так, щоб положення замісника мало якомога менший номер. Замісники розташовують за абеткою.

Зв’язки в галогеноалканах


Між атомом галогену й атомом Карбону утворюються полярні зв’язки (електронегативний: С = 2,5; F = 4,0; Сl = 3,0; Вr = 2,8; І = 2,8), що обумовлено їхньою різною електронегативністю. Полярність цих С-Наl -зв’язків (Наl = галоген) знижується в напрямку від Флуору до Іоду. С-Наl -зв’язок є результатом перекривання sp3 -орбіталі атома Карбону з p -орбіталлю галогену.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити