ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

3.Спирти, феноли й етери


Спирти й етери можна розглядати як похідні води, в якій один або два атоми Гідрогену замінено алкільними замісниками. Феноли — похідні ароматичних вуглеводнів, у яких один або кілька атомів Гідрогену ядра бензену заміщені гідроксильною групою —ОН.

3.1. Спирти


Спирти досить поширені в природі, найвідоміший питний спирт — етанол.

Назви спиртів


Системні назви спиртів утворюють шляхом додавання суфікса -ол до назви відповідного алкану. Насичені одноатомні спирти називають також алканолами.

Приклад.

CH3ОН

Метанол


одноатомні спирти

СН3СН2ОН

Етанол


Якщо в молекулі сполуки два або більше атомів Гідрогену біля різних атомів Карбону заміщені на дві або більше гідроксильні групи —ОН, то це двохатомний або багатоатомний спирт.

Приклад. Етан-1,2-діол (етиленгліколь) — двохатомний спирт, пропан-1,2,3-триол (гліцерол) — трьохатомний спирт.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити