ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

3. Спирти, феноли й етери

Класифікація спиртів і їхня реакційна здатність

 

Одноатомні спирти відповідно до довжини їхніх ланцюгів можна розмістити в один гомологічний ряд. Однак їхні хімічні властивості вимагають інших критеріїв для класифікації. Хімічні властивості спиртів залежать не лише від функціональної групи, але й від положення гідроксильної групи в карбоновому ланцюзі.

Якщо в спирті гідроксильна група сполучена з первинним атомом Карбону, то спирт називають первинним.

Якщо в спирті гідроксильна група сполучена із вторинним атомом Карбону, то спирт називають вторинним.

Якщо в спирті гідроксильна група сполучена із третинним атомом Карбону, то спирт називають третинним.

 

 

Ці три види спиртів, окрім відмінностей у фізичних властивостях (наприклад, температура кипіння), суттєво відрізняються між собою за своїми хімічними властивостями.

При м’якому окисненні первинного спирту утворюється альдегід.

При м’якому окисненні вторинного спирту утворюється кетон.

При окисненні третинного спирту руйнується карбоновий ланцюг.

Типовими окисниками спиртів є дихромат-іони в кислому середовищі:

Зміна кольору розчину з оранжевого на зелений в результаті окиснення спирту відбувається в трубках, які застосовують для перевірки на наявність алкоголю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити