ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

4. Альдегіди і кетони


Альдегіди і кетони є продуктами окиснення / первинних і вторинних спиртів:

4.1. Назви альдегідів і кетонів


Відповідно до номенклатури IUPAC, назви насичених альдегідів ациклічної будови утворюють від назв відповідних алканів шляхом додавання суфікса -аль. Назви насичених кетонів утворюють від назв відповідних вуглеводнів шляхом додавання суфікса -он.

Приклад.


Традиційна назва

Систематична назва

Н-СНО

Формальдегід

Метаналь

СН3 -СНО

Ацетальдегід

Етаналь

СН3 -СО-СН3

Ацетон

Пропанон


Молекули альдегідів і кетонів містять у своєму складі карбонільну групу > С = О.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити