ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

4. Альдегіди і кетони

4.2. Структура карбонільної групи


Атом Оксигену й атом Карбону карбонільної групи знаходяться в sр2-гібридному стані. Вони розташовані в одній площині з двома сусідніми атомами Карбону. Перпендикулярно до цієї площини знаходяться р-орбіталі атома Карбону й атома Оксигену, які, перекриваючись, утворюють π -зв’язок.


На відміну від подвійного зв’язку алкенів, у цьому випадку зв’язок є полярним, оскільки атом Оксигену більш електронегативний, ніж атом Карбону.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити