Хімія - універсальний довідник

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 1. ГОМОЛОГИ


Найпростіша органічна сполука — вуглеводень метан СН4. У молекулі метану навколо атома Карбону симетрично розташовуються чотири атоми Гідрогену. Її просторову будову можна уявити тетраедром з атомом Карбону в центрі й атомами Гідрогену у вершинах.

При заміщенні атомів Гідрогену на інші атоми (наприклад, Хлору в тетрахлорметані) або групи атомів (ОН, СН3) тетраедрична конфігурація зберігається.

Винятково важливою особливістю органічних сполук є заміна атомів Гідрогену на групу СН3. При цьому утворюються гомологи. В результаті заміни в метані одного з атомів Гідрогену на групу СН3 (вона називається метильною групою, або метилом) утвориться його гомолог етан СН3—СН3; при повторенні тієї ж операції з етаном утворюється наступний член гомологічного ряду метану пропан СН3—СН2—СН3 і т.д. до нескінченності.

Чим відрізняються члени цього ряду один від одного? Склад молекул ряду відрізняється на ціле число груп СН2. (Ми забирали один атом Гідрогену і додавали групу СН3.) А будова молекул ряду — аналогічна. Грецьке слово «гомологос» означає відповідний, подібний. Сформулюємо визначення:

Гомологами називаються речовини з аналогічною будовою, які відрізняються за складом на ціле число груп СН2.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити