Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ


За числовим значенням своєї відновної здатності всі метали можуть бути розташовані в ряд, який називається р я д о м активності мета л і в. Його називають ще електрохімічним рядом, підкреслюючи тим самим, що, вступаючи в хімічну реакцію, метал віддає електрони — носії електричного струму.

Ряд активності побудовано таким чином, що кожен метал витісняє з розчину солі (відновлює) усі метали, які стоять у цьому ряді правіше.

У ряді активності металів зазначено і водень, тому що в переважній більшості випадків про хімічну активність металів судять за їхніми реакціями з кислотами і водою, які супроводжуються відновленням, витісненням водню. Порівняйте реакції цинку із сіллю заліза і кислотою:

Метали, які стоять в ряді активності лівіше водню, відновлюють іон Гідрогену з його сполук, у тому числі і води.

Таким чином, за положенням металу в ряді активності можна судити про його здатність вступати в хімічні реакції. При цьому, звичайно, варто брати до уваги властивості речовин — продуктів реакції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити