Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

КАЛЬЦІЙ


Одна з найважливіших сполук кальцію — оксид СаО (негашене вапно). Його одержують розкладом вапняку (що складається, в основному, з карбонату кальцію) при високій (біля 1000 °С) температурі:

Це — оксид лужноземельного металу, тому він легко взаємодіє з водою, утворюючи луг — гідроксид кальцію:

Технічна назва Са(ОН)2 — гашене вапно (реакція його одержання у техніці називається «гасінням вапна»). Водний розчин гідроксиду кальцію — вапняна вода — є розчином лугу.

Із солями кальцію (а також магнію, заліза і деяких інших багатовалентних металів) — гідрокарбонатами, сульфатами, хлоридами — пов’язане таке поширене явище, як твердість води. Під час кип’ятіння (або впарювання) водного розчину гідрокарбонатів останні розкладаються з утворенням карбонатів, які випадають в осад і утворюють накип, наприклад:

У вигляді накипу осідають не тільки карбонати, але й інші солі, особливо малорозчинні сульфати, які містяться у воді, тому перед використанням її пом’якшують, тобто видаляють із неї солі кальцію, магнію та ін. Дещо пом’якшити воду можна за допомогою побутових фільтрів для питної води; відфільтрована вода дає менший накип, що дуже важливо при використанні електричного чайника.

Видалити накип можна, обробивши осад карбонатів кислотою (наприклад, оцтовою).

У таблиці подано основні хімічні властивості кальцію і його сполук.

Таблиця

Кальцій і його сполуки


Кальцій

Сполуки Кальцію

оксид і гідрооксид кальцію

солі кальцію

1. Сріблясто-білий метал


2. Активний метал, окислюється простими речовинами:


3. Витісняє водень із води:


4. Витісняє метали з їх оксидів (кальцієтермія):

Одержання

Розкладання електричним струмом розплаву хлориду кальцію:

1. Порошки білого кольору


2. Оксид кальцію (негашене вапно) проявляє властивості основного оксиду:

взаємодіє з водою з утворенням основи

взаємодіє з кислотними оксидами


3. Гідроксид кальцію проявляє властивості сильної основи:

Одержання

1. Оксиду — випалюванням вапняку:

2. Гідроксиду — гасінням негашеного вапна:

1. Нерозчинний карбонат:

і розчинний гідрокарбонат:


2. Нерозчинний фосфат:

і розчинний дигідрофосфат:


3. Гідрокарбонат розкладається при кип’ятінні або випаровуванні розчину:


4. Обпалений природний гіпс

твердне при взаємодії з водою, знову утворюючи кристалогідрат:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити