Хімія - універсальний довідник

ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. СТЕХІОМЕТРІЯ


У хімічних реакціях атоми не утворюються заново і не руйнуються. Цей факт відображають закони стехіометрії.

Маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції (закон збереження маси).

Об’єми газів, що реагують, відносяться один до одного і до об’єму отриманих газів як прості цілі числа (закон об’ємних відношень). Рівні об’єми газів за однакових температури і тиску містять однакову кількість молекул (з а к о н Авогадро).

ДЕЯКІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ І ЇХ ОДИНИЦІ


У табл.1 наведено фізичні величини, які найчастіше використовують в хімії.

Таблиця 1

Деякі фізичні величини і їх одиниці


Фізична величина

Символ

Одиниця вимірювання

фізичної величини

Позначення

українське

міжнародне

Кількість речовини В

n(В), ν

Моль

моль

mol

Маса

m

Кілограм

кг

kg

Молярна маса речовини В

М(В)

Грам на моль

г/моль

g/mol

Об’єм

V

Кубічний метр, літр (10-3 м3)


м3 , л

m3, L

Молярний об’єм

Vn

Літр на моль

л/моль

L/mоl

Температура

Т

Кельвін

К

K

Температура

t

Градус Цельсія

°С

°С

Тиск

р

Паскаль

Па

Ра

Кількість теплоти

Q

Джоуль

Дж

J

Енергія

Е

Джоуль

Дж

J


Моль — одиниця кількості речовини.

Моль — це така кількість речовини, яка містить стільки молекул, атомів або іонів, скільки атомів міститься в ізотопі Карбону масою 0,012 кг.

В 1 моль Карбону міститься 6,02 • 1023 атомів. Це число називається сталою Авогадро

Кількість речовини n(В) можна обчислити за формулами:

де m — маса речовини; М(В) — молярна маса речовини В; N — число частинок у речовині.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити