Хімія - універсальний довідник

ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. СТЕХІОМЕТРІЯ

ЗАРОДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ УЯВЛЕНЬ


З атомістики Дальтона і законів стехіометрії ставало очевидним, що атоми одного елемента здатні сполучатися з певною кількістю атомів інших елементів. Це зумовило введення поняття валентності. У даний час з відкриттям нових типів сполук поняття валентності істотно ускладнилося. Поняття валентності збереглося в органічній хімії. Уявлення про чотиривалентність Карбону сприяло розквіту органічної хімії, бо давало просте тлумачення багатьох раніше незрозумілих фактів.

У розвитку вчення про будову молекул важливу роль відіграла теорія хімічної будови О. М. Бутлерова. Згідно з цією теорією хімічні речовини мають чітко визначену хімічну будову. Від характеру послідовності сполучення атомів один з одним і їхнього взаємного впливу залежать властивості речовин. Вивчення хімічних і фізичних властивостей речовин дозволяє визначати їх хімічну будову.

У 1869 р. Д. І. Менделєєв сформулював відкритий ним періодичний закон: властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл, перебувають у періодичній залежності від їх атомної ваги.

Теорія хімічної будови О. М. Бутлерова і періодичний закон хімічних елементів Д. І. Менделєєва ознаменували етап становлення і розвитку хімічної атомістики і повного завершення атомно-молекулярного вчення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити