Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА


Під ступенем окиснення розуміють позитивне або негативне число, що приписують елементу в сполуці.

Ступінь окиснення елемента у простій речовині дорівнює нулю.

У складній сполуці позитивний ступінь окиснення має менш електронегативний елемент; негативний ступінь окиснення проявляє більш електронегативний елемент.

Алгебрична сума ступенів окиснення атомів у сполуці дорівнює нулю, а в складному іоні — значенню його заряду.

Зі збільшенням ступеня окиснення атома у сполуці слабшають основні і підсилюються кислотні властивості його оксидів і гідроксидів:

Ступені окиснення s - і р-елементів залежно від положення елемента в періодичній системі Д. І. Менделєєва наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Періодичні зміни вищих і нижчих ступенів окиснення в ряду s і p -елементів


Ступінь окиснення

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

H

Не

Ве

В

С

N

O

F

Na

Мg

Аl

P

S

Сl

Аr

К

Са

Аs

Вr

Кr

+8+7

X
X


+6
X
X+5X
X


X


X


X


+4


X

XX


X


X


X+3

X


X


X


X


X
X


X


X


+2
X


X

X

X
X
X+1

X


X
X
X


X


X


X


0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-1

X


X


X
X
X


-2X

X
X
X-3

X


X
X
X
-4


X
X
X


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити