Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

 

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

 

СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА

 

Під ступенем окиснення розуміють позитивне або негативне число, що приписують елементу в сполуці.

Ступінь окиснення елемента у простій речовині дорівнює нулю.

У складній сполуці позитивний ступінь окиснення має менш електронегативний елемент; негативний ступінь окиснення проявляє більш електронегативний елемент.

Алгебрична сума ступенів окиснення атомів у сполуці дорівнює нулю, а в складному іоні — значенню його заряду.

Зі збільшенням ступеня окиснення атома у сполуці слабшають основні і підсилюються кислотні властивості його оксидів і гідроксидів:

Ступені окиснення s- і р-елементів залежно від положення елемента в періодичній системі Д. І. Менделєєва наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Періодичні зміни вищих і нижчих ступенів окиснення в ряду s і p-елементів

 

Ступінь окиснення

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

H

Не

Lі

Ве

В

С

N

O

F

Nе

Na

Мg

Аl

Sі

P

S

Сl

Аr

К

Са

Gа

Gе

Аs

Sе

Вr

Кr

+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

+5

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

+4

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

+3

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

+2

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

+1

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-1

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

-2

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

-3

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

-4

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити