Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2


Для опису розподілу електронної густини в молекулі використовують уявлення про молекулярну орбіталь. Молекулярна орбіталь — ділянка простору в молекулі, в якій можливе перебування електрона.

Знаходження електрона між атомними ядрами молекули описує зв’язуюча молекулярна орбіталь. Знаходження електрона в молекулі за атомними ядрами описує антизв’язуюча молекулярна орбіталь.

Зв’язуючі молекулярні орбіталі позначають σз, σр, антизв’язуючі молекулярні орбіталі σ3*, σp* (рис. 4 і 5).


Рис. 4. Молекулярні σS* , σS* -орбіталі, утворені внаслідок комбінації s -орбіталей двох атомів.


Рис. 5. Енергетична діаграма s -атомних і σ-молекулярних орбіталей двохатомних молекул елементів першого періоду.


Електронна конфігурація молекули Н2:

Характер розподілу електронів по орбіталях дозволяє оцінити порядок зв’язку:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити