Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

МОЛЕКУЛИ АЗОТУ N2, КИСНЮ O2 І ФТОРУ F2


Енергетична діаграма орбіталей двохатомних молекул елементів другого періоду наведена на рис. 6.

Рис. 6. Енергетична діаграма орбіталей двохатомних молекул s - і р-елементів.


Користуючись рис. 6, можна скласти електронні конфігурації двохатомних s - і р-елементів.

Електронна конфігурація Структурна

молекули  форма

Молекула кисню, на відміну від молекул фтору й азоту, має неспарені електрони, тому рідкий кисень притягується магнітом.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити