Хімія - універсальний довідник

КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ

ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ — МОЛЬ


Речовини, що вступають в хімічну взаємодію, можуть складатися з атомів, або молекул, або інших частинок. Кількість речовини, що реагує, зручно характеризувати числом таких частинок.

Одиницею кількості речовини, що визначає число частинок, з яких ця речовина складається, є моль. Кількість речовини, виражена в молях, позначається грецькою літерою ν (ню) або латинською n (ен).

Моль — це кількість речовини, що містить стільки структурних одиниць (частинок, з яких вона складається), скільки атомів міститься у 12 г вуглецю.

У 12 г вуглецю (точніше, його ізотопу12С) міститься 6,02 • 1023 атомів. Це число називається число Авогадро, воно позначається NА. Число Авогадро треба запам’ятати.

Маса 1 моль вуглецю за визначенням дорівнює 12 г. Маса 1 моль будь-якої речовини називається його молярною масою, позначається М. Таким чином, молярна маса вуглецю дорівнює 12 г/моль.

Молярна маса речовини (г/моль) чисельно дорівнює його відносній молекулярній масі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити