Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ

МОДЕЛЬ ВІДШТОВХУВАННЯ ВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПАР ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА


Просторова конфігурація молекули визначається відштовхуванням електронних пар центрального атома:

Просторове розташування чотирьох електронних пар умовно відповідає знаходженню їх у вершинах тетраедра (рис.9).

Рис. 9. Міжелектронне відштовхування і структура молекул СН4, NН3, Н20.


Тетраедричну конфігурацію має також іон амонію NH4+ :

Просторове розташування шести електронних пар центрального атома відповідає октаедричній формі молекули SF6 і пірамідальній формі молекули СlF5 (рис. 10).

Рис. 10. Октаедрична форма молекули SF6 (а) і пірамідальна форма молекули СlF5 (б).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити