Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

КРИСТАЛИ

КРИСТАЛІЧНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ


Кристали — тверді тіла, в яких атоми, іони або молекули утворюють впорядковану періодичну структуру.

Кристалічні ґратки — просторове періодичне розташування атомів, молекул або іонів у кристалі.

Кристалічний стан характеризується дальнім порядком розташування частинок, що утворюють речовину. Рідина характеризується ближнім порядком, а газовий стан характеризується повного невпорядкованістю розташування молекул відносно одна одної.

Здатність речовин існувати у вигляді двох або декількох кристалічних структур називають поліморфізмом.

Різні кристалічні структурні форми речовини називають поліморфними модифікаціями.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити