Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

КРИСТАЛИ

АТОМНО-КОВАЛЕНТНІ КРИСТАЛИ


Прикладами атомно-ковалентних кристалів є кристали алмазу і кварцу.

У кристалі алмазу кожен атом С утворює чотири σ-зв’язки з чотирма іншими (рис. 17).


Рис. 17. Кристалічна ґратка алмазу.


У кристалі кварцу (оксиду силіцію SіO2) кожен атом Sі утворює чотири σ-зв’язки, кожен атом О — два σ-зв’язки (рис. 18).


Рис. 18. Кристалічна ґратка оксиду силіцію SіO2.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити