Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

 

КРИСТАЛИ

 

ІОННІ КРИСТАЛИ

 

Іонні кристали утворюються за рахунок електростатичної взаємодії протилежно заряджених іонів. Іонна модель кристала ґрунтується на тому, що енергетично найбільш вигідно, коли кожен іон оточений максимально можливою кількістю іонів із протилежним знаком. Співвідношення іонних радіусів для кристалів складу АВ визначає координаційні числа іонів.

 

Відношення іонних радіусів

Координаційні числа катіона і аніона

Взаємна координація іонів у кристалі

0,73

8 : 8

Кубо-кубічна (рис. 14)

0,41 - 0,73

6 : 6

Октаедро-октаедрична (рис. 15)

0,22 — 0,41

4 : 4

Тетраедро-тетраедрична (рис. 16)

 

 

Рис. 14. Розташування восьми іонів Сs+l-) навколо іонів Сl-s+) у кристалі хлориду цезію, кристалічна ґратка хлориду цезію СsСl.

Рис. 15. Розташування шести іонів Nа+l-) навколо іонів Сl-(Nа+) у кристалі хлориду натрію і кристалічна ґратка хлориду натрію NаСl.

 

Рис. 16. Розташування чотирьох іонів Zn2+(S2-) навколо іонів S2-(Sn2+) у кристалі сульфіду цезію і кристалічна ґратка сульфіду цезію ZnS.

 

Іонні кристалічні ґратки мають солі і луги.

Внаслідок міцності іонного зв’язку кристалічні речовини з іонними ґратками характеризуються високою температурою плавлення, твердістю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити