Хімія - універсальний довідник

КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ

РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ


Розглянемо наступний приклад: обчислимо масу метану, необхідного для виробництва 1000 т сажі.

Розв’язання хімічної задачі має починатися із запису рівняння реакції:

Над формулами речовин, кількості яких (або якої) дані в умові задачі, зазначимо ці кількості й позначимо літерою х кількість речовини, що треба знайти1, а під формулами речовин запишемо їх стехіометричні співвідношення, у яких вони вступають у реакцію:

Звідси

Зверніть увагу на виконання математичних дій з іменованими числами. Можна використовувати будь-які зручні одиниці виміру, але завжди треба стежити за тим, щоб ті самі величини були виражені в однакових одиницях і що утворюється у підсумку.


1 В даному випадку слова «кількість речовини» використані у загальноприйнятому розумінні, тобто належать до одиниць маси або об’єму (ніхто і ніколи не виразить продуктивність доменної печі в молях заліза). Коли це словосполучення використовується у хімічному розумінні, мають на увазі — число молів речовини. Наприклад, «кількість речовини сульфатної кислоти», як не дивно це звучить українською мовою. Ми ж просто будемо домовлятися, що буде мірою кількості речовини у кожному конкретному випадку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити