Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

КРИСТАЛИ

ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА І СТРУКТУРА УТВОРЕННЯ НИМИ ПРОСТИХ РЕЧОВИН


Будова простих речовин визначається числом валентних електронів (рис. 24).

Рис. 24. Моделі будови простих речовин елементів третього періоду:

аргон Аr — молекула одноатомна;

хлор Сl2 — молекула двохатомна;

сірка S8 — молекула восьмиатомна;

сірка S — молекула ланцюгова полімерна;

фосфор Р4 — молекула чотириатомна;

фосфор Р2∞ — молекула шарувато-полімерна;

силіцій Si3∞ — молекула полімерна (координаційний кристал);

алюміній Аl — кристал (гранецентрована кубічна ґратка);

магній Mg - кристал (гексагональна ґратка);

натрій Nа — кристал (об’ємноцентрована кубічна ґратка).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити